[CC] Decizia nr. 657 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003

DECIZIA nr. 657 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecator

Aspazia Cojocaru – judecator

Acsinte Gaspar – judecator

Petre Lazaroiu – judecator

Ion Predescu – judecator

Puskas Valentin Zoltan – judecator

Tudorel Toader – judecator

Augustin Zegrean – judecator

Carmen-Catalina Gliga – procurer

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, exceptie ridicata de Elena Chiriac în Dosarul nr. 3.137/40/2008 al Tribunalului Botosani – Sectia civila.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arata ca nu sunt încalcate prevederile art. 16 din Constitutie.

CURTEA,
Avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin incheierea din 20 octombrie 2008, pronuntata în Dosarul nr. 3.137/40/2008, Tribunalul Botosani – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 , exceptie ridicata de Elena Chiriac în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei împotriva deciziei de desfacere a contractului de munca, formulata de autorul exceptiei.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 sunt neconstitutionale in raport cu dispozitiile art. 16 si 41 din Constitutie. Se arata ca prevederile legale favorizeaza angajatorii pentru a-si aloca beneficii din bugetul statului.

Tribunalul Botosani – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.

Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arata ca prevederile legale criticate nu aduc atingere dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

Examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992 , retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata în Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Art. 31: “(4^1) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.”

Autorul exceptiei invoca urmatoarele prevederi din Constitutie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi si art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
Dispozitiile art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 ofera atat angajatorilor, cat si angajatilor posibilitatea de a denunta in mod unilateral contractul individual de munca in perioada de proba.

Incetarea contractului individual de munca in aceste cazuri este o consecinta fireasca a prevederilor alin. (1) al art. 31 din aceeasi lege, potrivit carora verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului de munca, poate fi stabilita în perioada de proba. Dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incalcate, deoarece reglementarea legala se aplica, fara discriminare, tuturor salariatilor aflati in situatia prevazuta de textul legal.
In ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei privind incalcarea dreptului la munca, Curtea retine ca este neintemeiata.

Dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie prevad libertatea persoanei de a-si alege locul de munca. Or, posibilitatea angajatului de a denunta unilateral contractul de munca pe durata perioadei de proba constituie o realizare a acestui drept, iar nu o incalcare a lui.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:
Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, exceptie ridicata de Elena Chiriac în Dosarul nr. 3.137/40/2008 al Tribunalului Botosani – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 30 aprilie 2009.

PRESEDINTELE
CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *